petak, 1. veljače 2013.

Ženidba ili brak?


Još prije svega nekoliko mjeseci činilo mi se čudnim i zastarjelim kada bi neki svećenici o braku govorili kao o "ženidbi". Pa i smiješnim-jer samo se muž ženi, dok se žena udaje. No, kako čovjek uči dok je živ, i ja sam uvidjela da sam bila u krivu. 

Evo što u Katekizmu sv. Pija X. stoji u komentaru 830. pitanja (jer je pisan u obliku pitanja i odgovora, kao i Kompendij Katekizma):
"Napominjemo, da mi za valjanu ženidbu upotrebljavamo riječ: ženidba, kojom se označuje sakramenat ženidbe, a ne riječ: brak, koju u novije doba često upotrebljavaju svjetovni pravnici, a koja nije po duhu hrvatskog jezika niti u sebi sadrži posvećenog, sakramentalnog značenja kršćanske ženidbe." (Dr. o. Ante Crnica: Priručnik kanonskog prava Katoličke crkve, Zagreb 1945. str. 194; ovu napomenu uvrstio je teološki lektor.)

Dakle, sporedna je činjenica da hrvatska riječ "ženidba" upućuje na ženu. Važna je priroda te riječi koja u sebi sadrži ideju sjedinjenja, dvoje koje postaje jedno. Istina je da je ta riječ snažnija, zvučnija i slikovitija od riječi "brak", za koju sada (zahvaljujući objašnjenju iz Katekizma) uviđam da je sterilnija i, očito, svjetovna, rekla bih građanska.


Ova je epizoda, zapravo, dobar opis onoga što bi cijeli naš život trebao biti: rast u svetosti, rast u razumijevanju, u svakom slučaju-rast. Nadogradnja. Jer, suprotno nekom općenitom mišljenju da su ljudi koji mijenjaju stavove labilni i nedosljedni, to je upravo ono što se od vjernika traži. Za čitava njihovog života! Lifelong chaning. Otvarajući se milosti Božjoj (a znamo kako se to čini), puštamo Ga da sve više oblikuje naše sposobnosti, naše biće-pa tako i razumijevanje. Tom otvorenošću u poniznosti prihvaćamo činjenicu da nismo dovršeni, već da uvijek trebamo Njega.

A o potrebi da uvijek učimo o svojoj vjeri, jedan citat dragog sveca:


37 Kada neka osoba jako ljubi, ona priželjkuje znati sve što se odnosi na ljubljenu osobu. - Razmisli: žeđaš li za spoznajom Krista? Jer... to je mjera tvoje ljubavi. 


sv. Josemaria Escriva, Kovačnica

Nema komentara:

Objavi komentar

Molim anonimne komentatore da se potpišu nekim imenom radi lakše rasprave. Hvala.